Alina Schmidtmann

Alina Schmidtmann (Bildquelle: B. Lütke Hockenbeck)

Tel. 02501 801 8190

Fax: 02501 801 8360

E-Mail: alina.schmidtmann@wochenblatt.com

Volontärin

Themenfelder: Rinder, Schafe, Ziegen

Ausbildungsweg:

  • Seit 2019 Volontärin beim Wochenblatt
  • Studium der Agrarwissenschaften an der Georg-August-Universität Göttingen (M.Sc.)